HUẾ - ĐÔ THỊ HẠT NHÂN CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, Huế được xác định là đô thị trung tâm cấp quốc gia cùng với các đô thị: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Đồng thời, cùng với Đà Nẵng, Huế được xem là trung tâm giữ vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, một đô thị có sức lan toả mạnh, tạo đà cho các đô thị trong khu vực miền Trung phát triển.


Xem tiếp

Dự án 3,5 triệu USD quy hoạch thành phố Huế

Ngày 15/4, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và UBND tỉnh TT- Huế đã cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ đề án “Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Huế”, thực hiện từ 2011-2013 với số tiền 3,5 triệu USD được tài trợ từ phía Hàn Quốc.


Xem tiếp