Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m - lô J

Mặt bằng tầng 1, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 2, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 3, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng mai, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt mặt đứng trục 1-3, lô J mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA


Xem tiếp