Tiến độ thi công dự án ngày 20/7/2014 (6 ảnh)
Ngày cập nhật: 20/07/2014
DSCN4286
DSCN4287
DSCN4289
DSCN4297
DSCN4298
DSCN4300