Tiến độ thi công dự án ngày 19/7/2013 (6 ảnh)
Ngày cập nhật: 19/07/2013
Nhà liên kế vườn 5m x 23,5m
Biệt thự tứ lập 12m x 16m
Nhà liên kế vườn 7,5 m x16m
Tuyến đường AD 08
Tuyến đường AD 07
Tuyến đường 26m